Photobucket
!أهلا وسهلا Ya Allah, sesungguhnya aku mulai sedar bahawa betapa berharganya nikmat nafas yg Engkau beri ini. Kerana tanpa nikmatMu ini, mgkin tdk akn ku merasai manisnya ibadahku utkMu. Ya Rahman Ya Rahim, andai ada lg rezeki bgku, ckupknlh shgga bertemunya diriku dgn pengakhiran Khusnul Khatimah. Amin.. Moga kalian dpt mengambil manfaat coretan dr blog nie..

Friday, November 23, 2012

TOKOH DALAM BIDANG AKIDAH

SYEIKH IBRAHIM AL-BAJURI

RIWAYAT HIDUP:
Nama sebenar beliau ialah Syeikh Ibrahim al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad.  Dinisbah kepada Bajur, iaitu desa kelahirannya satu daerah di jajahan Manufah Mesir. Beliau diberi gelar dengan Burhanuddin ertinya bukti agama, gelaran yang lazim disematkan daripada para ulama besar dulunya bahkan sehingga kini.
Beliau dilahirkan pada tahun 1198 Hijrah (pada tahun 1783 masihi). Beliau membesar dipangkuan ibubapanya yang alim dan soleh. Oleh sebab itulah beliau sentiasa dididik dengan ilmu agama dan beliau mempelajari al-Quran dan memperbaiki bacaanya dibawah bimbingan ayahnya sendiri.
Pada tahun 1212 hijrah, beliau berangkat ke al-Azhar untuk  ketika menuntut ilmu  dari guru-gurunya, ketika itu beliau berumur 14 tahun. Namun, tatkala pasukan Perancis menceroboh Mesir tahun 1213 Hijrah, beliau keluar pergi ke Hizah dan bermukim di sana. Setelah Perancis meninggalkan mesir pada tahun 1216 Hijrah (pada tahun 1801 masihi), beliau kembali semula ke al-Azhar dan menyibukkan diri dengan pelbagai bidang ilmu.

PENDIDKAN:
Ketika di al-Azhar, Imam Ibrahim al-Bajuri sangat aktif dan tekun untuk belajar dari guru-guru yang ada pada ketika itu. Beliau juga mengikuti dari satu halaqah kepada halaqah yang lainnya. Kecerdasan beliau sangat membantu keberhasilannya dalam memperoleh ilmu di al-Azhar walaupun pada ketika itu keadaan al-Azhar kurang baik kerana baru sahaja selesai dari penjajahan Perancis.
Syeikh Ibrahim al-Bajuri seorang ulama yang sentiasa sibuk dengan belajar dan mengajar. Lidahnya sentiasa basah membaca Al Quran dan berzikir kepada Allah swt. Beliau dilantik menjadi Syeikhul Azhar pada tahun 1263 hijrah. Bahrul ilmi yang bermaksud lautan ilmu merupakan  antara gelaran yang diberikan kepada beliau. Jika dilihat pada kitab karangannya, beliau mengarang dalam pelbagai bidang ilmu islam.

Di antara guru-guru Imam Baijuri
1.      Syeikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki. Beliau seorang ulama terkenal di Mesir. Seluruh ulama mesir ketika itu mengambil ijazah dan sanad kepada beliau, bahkan sehingga kini rantaian sanad masih tetap kepada beliau.
2.       Syeikh Abdullah as-Syarqawi. Beliau merupakan ulama yang alim dan terkenal di Mesir dan didunia islam. Karangannya yang banyak membuat nama beliau terkenaldi seantero dunia Tambahan lagi, beliau mendapat jawatan memimpin al-Azhar dan menjadi Syeikhul Azhar iaitu ( kedudukan yang tertinggi di al-Azhar ).
3.       Syeikh Daud al-Qal’aawi. beliau merupakan ulama yang bijak dan arif.
4.      Syeikh Muhammad Al Fudhali. [1] Beliau seorang ulama al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syeikh Ibrahim al-Bajuri.
5.      Syeikh Hassan Al Quwaisinni. Beliau adalah seorang ulama yang hebat sehingga diberi tugas untuk memimpinan al-Azhar dan dilantik menjadi Syeikhul azhar pada masanya. Kesemua gurunya terdiri daripada para ulama besar dan terkemuka di zamannya.


Kitab karangan Imam Baijuri
1.      Hasyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali, merupakan ulasan dan penjelasan makna " La Ilaha Illa Allah ". Kitab ini merupakan kitab yang pertama beliau karang, ketika itu umur beliau sekitar dua puluh empat tahun.
2.      Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam, kitab ini selesai pada tahun 1223 hijriyah.
3.       Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid, selesai di karang pada tahun 1224 hijriyah.
4.      Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar, selesai pada tahun 1225 hijriyah.
5.      Hasyiyah `Ala Mukhtasor as-Sanusi, selesai pada taun 1225 hijriyah.
6.      Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah, selesai pada tahun1227 hijriyah.
7.      Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani, selesai pada tahun 1234 hijriyah.
8.       Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits, selesai pada tahun 1236 hijriyah.
9.      ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman, selesai pada tahun 1238 hijriyah.
10.   Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i, selesai di tulis pada tahun 1258 hijrah, kitab ini merupakan kitab yang dipelajari di al-Azhar Syarif sampai sekarang.
 1. Hasyiah ala Maulidil Imam Ibni Hajar Al Haitami Tahun 1225 hijrah.
 2. Hasyiah ala Syarhi Sanusi Fi Ilmil Mantiq Tahun 1225 hijrah.
 3. Hasyiah ala Matni Sullamil Munauraq Fi Ilmil Mantiq karangan Syeikh Allamah Akhdari Tahun 1226 hijrah.
 4. Hasyiah ala Matni Samarqandiah Fi Ilmil Balaghah (Bab Istiaarah) Tahun 1227 hijrah.
 5. Fathul Habiril Syarhu Matnil Tarshif karangan Syeikh Abdur Rahman Isa Tahun 1227 hijrah.
 6. Hasyiah Bajuri ala Ummil Barahin Wa Aqaiq karangan Al Allamah Syeikh Sanusi tahun 1227 hijrah.
 7. Hasyiah ala Maulidi Syeikh Ahmad Dardir Tahun 1227 hijrah.
 8. Fathu Rabbil Bariyyah ala Ad Durratil Bahiwah Nazam al Ajrumiah Tahun 1229 hijrah.
 9. Al Burdah Li abi Abdillah Muhammad ibn Said al Bushiri Bisyarhi Al Bajuri karangan Imam Busyiri Tahun 1229 hijrah. 
 10. Hasyiah ala Banati Su’ad Tahun 1234 hijrah.
 11. Tuhfatul Murid ala Syarhi Jauharatil Tauhid karangan Syeikh Ibrahim Al Laqqani Tahun 1234 hijrah.
 12. Manhul Fattah ala Nuril Misbah Fi Ahkamil Nikah Tahun 1234 hijrah.
 13. At-Tuhfatul Khairiyyah alal Fawaa’idid Syansyuuriyyah Fi Maslahatil Waris Tahun 1246 hijrah.
 14. Ad Durarul Hisan ala Fathir Rahman Fi Ma Yahshulu Bihil Islam Wal Iman karangan Al Allamah Zabidi Tahun 1238 hijrah.
 15. Risalah Syaghirah Fi Ilmi Tauhid Tahun 1238 hijrah. Juga dikenali dengan nama Risalah Bajuri Fil Tauhid. Risalah tersebut telah disyarahkan oleh ulama nusantara terkenal iaitu Al Allamah Syeikh Muhammad Nawawi Al Jawi rhm. Syarah tersebut berjudul Syarhu Tijanil Darariy Fi Risalah Bajuri Fi Tauhid
 16. Al-Mawaahibul Ladunniyah ala Syama’lil Muhammadiah karangan Imam Tirmidzi Tahun 1251 hijrah.
 17. Hasyiah ala Syarhi Ibn Qasim al-Gazzi ala Matni Syeikh Abi Suja’ (Fekah Mazhab Syafie). Pada tahun 1258 hijrah dan merupakan karangan terakhir beliau.
Masih ada lagi kitab-kitab karya beliau, akan tetapi tidak sempat beliau noktahkan. Antaranya :
1.      Hasyiah ala Jam’il Jawami’, sempat mengarang hingga akhir muqadimah.
2.      Hasyiah ala Syarhi Sa’di alal Aqa’idil Nasafiah.
3.      Hasyiah ala Minhaj, sempat mengarang hingga kitab jenazah.
4.      Hasyiah ala Syarhi Manzumatil Syeikh Al Bukhari Fil Tauhid.

Di Nusantara, nama Syeikh Ibrahim Al Bajuri tidak asing bagi penuntut atau para santri di Pondok atau Pesantren di Nusantara. Hal ini kerana, kitab beliau seperti Tuhfatul Murid ala Syarhi Jauharatil Tauhid(Tauhid), Hasyiah ala Syarhi Ibn Qasim al-Gazzi ala Matni Syeikh Abi Suja’ (Fekah Mazhab Syafie) dan Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam(Tauhid) amat masyhur digunakan dalam pengajian. [2]

 Dilantik sebagai Syeikhul al-Azhar

Setelah Imam al-Bajuri mendapatkan ilmu dari para gurunya akhirnya beliau diangkat menjadi seorang tenaga pendidik di al-Azhar asy-Syarif. Dengan tekun dan penuh keikhlasan beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar sehingga pada akhirnya beliau mendapat posisi yang tertinggi di al-Azhar, Oleh kerana kebijakan dan kealiman beliau yang begitu menonjol dari kalangan ulama pada masa itu, beliau diangkat menjadi Syeikhul al-Azhar menggantikan ash-Shofti yang telah meninggal dunia. Beliau mula menjawat jawatan sebagai Syeikhul azhar berada pada tahun 1263 hijriyah sehingga akhir hayat beliau.

Peranan beliau didalam menghidupkan Minhaj al-`Asy`ariyyah

Pada masa hidupnya Syeikh Bajuri yang bermazhab `Asy`ari berkembang begitu pesat, tidak berbeza dengan masa pemerintahan Mamalik yang menyebarkan manhaj `Asy`ariyyah. Begitu juga pada masa al-Ayyubiyyah dari masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi sehingga hilangnya al-Ayyubiyyah dan bertukar menjadi pemerintahan Mamalik.

Mazhab `Asya`irah merupakan mazhab ahlusunnah yang berkembang dari negeri barat di daerah Morocco sehingga ke negeri Indonesia, ketika mana Ibrahim al-Bajuri sudah mulai terdengar dan hidup mazhab yang berbeza dari mazhab ahlusunnah wal Jama`ah, iaitu mazhab Wahabi di bahagian timur negeri Hijaz. Ketika itu mereka belum dapat menguasai semenanjung Arab, aqidah mereka sangat bertentangan dengan mazhab ahlusunnah wal jama`ah yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu, mereka berpendapat ulama-ulama ahlussunnah yang berminhajkan `Asya`irah adalah sesat lagi menyesatkan dan mesti dibasmi habis, tetapi mazhab wahabi ketika itu tidak boleh berkembang disebabkan adanya kekhalifahan Usmaniyah yang menjaga mazhab ahlussunnah wal jama`ah al-`Asya`irah.Diantara hasil tulisan Imam al-Bajuri yang membicarakan tentang tauhid didalam minhaj al-`Asy`ariyah adalah :

1 - Hasyiyah Kifayatu al-`Awam yang diberi nama Tahqiqul al-Maqam, kitab Kifayatu al-`Awam merupakan karangan guru Imam al-Bajuri yaitu Syeikh Muhammad al-Fadhali, kitab ini dipelajari oleh pelajar-pelajar al-Azhar hingga sampai juga kitab ini di negeri Indonesia dan Malaysia, di pondok-pondok tradisional kitab ini sebagai material pelajaran bagi tingkatan tsanawi, diantara pondok pesantren yang mempelajari kitab ini adalah pondok Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru Mandailing Natal Sumatra Utara, didalamnya menyebut tentangnya sifat dua puluh yang wajib bagi Allah, dua puluh sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang boleh bagi Allah. Kemudian diterangkan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan boleh bagi para Rasul-Rasul Allah.


2- Al-fathu al-Qarib Syarah Bidayatu al-Murid, kitab ini adalah karangan al-Imam as-Siba`i. Didalamnya menerangkan tentang tauhid atas minhaj al-`Asya`irah, Imam Ibrahim mencuba mengulas dan menjelaskan isi kitab ini agar mudah difahami oleh para pelajar.

3 - Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah, kitab Matan as-Sanusiyah merupakan kitab yang ringkas dan bagus susunannya. Kitab ini menjadi bahan rujukan dilembaga pendidikan Ahlussunnah Wal Jama`ah baik di negeri arab mahupun di Indonesia, Malaysia dan Tailand. Diantara lembaga pendidikan yang menjadikan matan Sanusiyah dengan Hasyiyahnya Ummu al-Barahin sebagai rujukan pelajaran adalah Musthafawiyah Purba Baru. Ramai ulama yang telah mensyarahkan kitab ini diantaranya adalah Imam al-Bajuri. Syeikh Ibrahim al-Bajuri mencuba untuk menjelaskan dan mengulas kitab yang kecil ini dengan penjelasan yang bagus dibuktikan dengan dalil-dalil naqal al-Quran dan Sunnah  dan akal.


4 - Tuhfatu al-Murid `Ala Syarah Jauharatu at-Tauhid, kitab ini merupakan syarah dari matan manzhumah Jauharatu at-Tauhid yang sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu agama. Ianya merupakan hasil karya Syeikh Ibrahim al-Laqqani. Beliau merupakan seorang ahli didalam ilmu hadis dan tauhid. Kitab ini memuatkan 144 bait sya`ir. Ramai dikalangan ulama yang telah mensyarahkan kitab ini diantaranya Imam al-Bajuri. Imam al-Bajuri mencuba menumpukan segala kemampuannya dan keahliannya untuk mensyarahkan kitab ini, dengan cara mengulas dan memutuskan mana yang tepat dan rajih dikalangan ulama Ahlussunnah, beliau juga mengisinya dengan dalil naqal dan akal, kemudian beliau juga menyebutkan perbedaan pendapat diantara `Asya`irah dan Maturidiyyah didalam sebahagian permasalahan.

Dari keempat kitab Imam Ibrahim al-Bajuri didalam ilmu tauhid dapat kita simpulkan bahawa beliau seorang ulama `Asya`irah yang kuat dan memiliki peranan dalam mengembangkan mazhab `Asyairah, keahlian beliau bukan saja didalam tauhid bahkan didalam segala disiplin ilmu agama seperti Fiqih, Tafsir, Hadis, Bayan, Mantiq, Fara`idh dan lain-lainnya.


 Wafatnya Syeikh Ibrahim al-Bajuri

Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrahim al-Bajuri menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah s.w.t. dengan tenang dan ridha. beliau meninggal duani pada hari kamis tanggal 28 dzulqa`idah tahun 1276 hijrah bertepatan pada 19 julai 1860 masehi, beribu pelajar hadir untuk menyolatkan Imam besar Ibrahim al-Bajuri, beliau disolatkan di Masjid al-Azhar asy-Syarif dan dikuburkan di kawasan Qurafah al-Kubra masyhur dengan sebutan al-Mujawarin.


[1] Pengarang kitab Kifayatul Awam. Kitab tersebut telah disyarahkan oleh Syeikh Ibrahim Al Baijuri selaku anak muridnya yang dinamakan Tahqiqul Maqam ala Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam merupakan antara kitab penting dalam pengajian pondok dan pesantren di Nusantara.

Berbaloi ke hubungan jarak jauh????


Rasa untuk bernikah adalah fitrah yang ALLAH datangkan dalam diri setiap hambaNYA. Manusia merindukan kasih sayang hidup berpasangan. Kita menginginkan kemesraan dan kebahagiaan melingkari kehidupan bila mana kita memilih untuk bernikah.
Namun situasi hari ini, suami dan isteri kadang-kadang menghadapi dilema perpisahan - perhubungan jarak jauh - kerana tuntutan kerjaya. Berjumpa sebulan sekali atau dua kali. Atau jarang sekali.
Si isteri bekerja di negeri atau negara lain dengan gaji yang selesa. Si suami juga berada di tempat kerja lain, yang mungkin juga di kampung halaman sendiri yang menjadi keselesaan dan keutamaan.
Lalu apakah nilai pernikahan jika dihambat perpisahan dan kejauhan?
Suami mengharapkan belaian cinta kasih isteri, yang dulunya haram.. kini setelah halal bermesra-mesra , namun berjauhan pula?
Isteri berharap suami menjadi teman cinta yang melindungi dan menjaga dirinya dalam pelbagai perkara, namun suami jauh terpisah oleh sempadan negeri dan negara?
Rezeki dan Ekonomi 
Pandangan peribadi saya, isteri lah yang wajar mengikut jejak suami, walau di bumi mana sekalipun suami bertugas. Apatah lagi, jika ia adalah permintaan suami, maka isteri wajib berusaha untuk taat dan melepaskan kerjayanya. (Namun ada kerjaya tertentu seperti tentera, kelasi dll yang pastinya tidak memungkinkan isteri mengikut suami).
Kewajipan untuk taat dan mengikut suami bukanlah syariat ALLAH yang zalim. Maha Suci Allah dari semua itu. ALLAH sebaik-baik penyusun kehidupan, maka kita bersangka baik bahawa semua sistem dan peraturan yang ALLAH letakkan antara suami dan isteri adalah untuk memelihara kehidupan bekeluarga.
Kalau berhenti kerja, atau bertukar kerja.. akan memberi kesan kepada gaji dan pendapatan?
Usah bimbang, yakinlah ALLAH adalah pemberi rezeki yang sempurna. ALLAH menyusun setepat-tepatnya rezeki buat kita semua – suami, isteri, anak-anak, ibu bapa hatta setiap manusia itu ALLAH telah tetapkan rezekinya.
Kita hanya perlu berusaha pada kadar yang kita mampu.
Jika suami meminta isteri berhenti kerja, suami juga menyatakan kemampuan menanggung isteri sepenuhnya, subhanallah..inilah yang terbaik. Terbaik kerana terungkap dalam firman ALLAH, bahawa lelaki itu yang seharusnya menyara kehidupan seorang isteri.
Maka dengan keringat suami bekerja, akan cukup makan minum dan pakai seorang isteri. Punya tempat berteduh. Punya kenderaan yang boleh membawa suami dan isteri ke mana-mana.
Namun harus diingat, gaji suami tak akan pernah cukup untuk isteri yang 'high maintenance'.. banyak keinginan material dan punya nafsu shopping atau berbelanja yang tinggi..
Selain itu, benar sekali kata-kata yang biasa didengar "anak itu rezeki..".
Ya, ALLAH jua telah tetapkan ada rezeki untuk anak-anak itu, kita hanya berusaha mencarinya dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara yang boleh mengancam hubungan suami isteri.
Mak ayah kita orang susah...?
Bantulah ibu dan ayah mengikut kemampuan kita..dan sebenarnya, adakah ibu dan ayah hanya perlu pada duit dan sumbangan material kita?
Tak. Maka jangan disempitkan erti memberi dan berbakti pada ibu dan ayah.
Sesungguhnya ibu bapa memerlukan anak yang soleh itu lebih dari segala-galanya.
Anak yang soleh, mendoakan keselamatan dan kebahagiaan ibu ayah di dunia dan akhirat. Apatah lagi jika ibu dan ayah semakin tua, anak-anak terlebih lagi perlu mengingatkan ibu dan ayah kepada dunia yang akan habis dan ditinggalkan.
Berharganya pemberian anak-anak bukan pada nilai ringgit malaysia dua ratus atau dua ribu sebulan, tapi pada keikhlasan dan istiqamah dalam menghulurkan. Ini yang menjadi nilaian ALLAH.
Anak yang soleh adalah anak yang bertaqwa. Bukankah ALLAh telah berjanji, akan sentiasa ada rezeki buat hamba-hambaNya yang bertaqwa?
Dan bertaqwa itu datangnya dari ilmu. Maka suami dan isteri usahakan mencari ilmu agama dan dunia dengan seimbang. Dalam sibuk mencari rezeki, usahakan ke kelas agama- belajar Al Quran dan Hadis, belajarlah ilmu-ilmu ALLAh yang memandu kita kepada kebahagiaan sebenar.
Supaya kemudian, bila ilmu dan taqwa menjadi bekal diri... hati merasa lapang, lagi merasa cukup dengan pendapatan bulanan. Mampu menjadi suami dan isteri yang bahagia bersyukur dengan rezeki ALLAH.
Dan yang penting juga, perlu memiliki pengurusan kewangan yang baik. Selain belanja kita suami isteri, hutang-hutang, bil-bil, sewa rumah dan kereta, jangan lupa masukkan dalam bajet bulan – sumbangan atau sedekah kita pada ibu ayah, adik beradik dan ahli keluarga terdekat. Boleh juga disediakan bajet untuk sedekah pada insan-insan yang memerlukan.
"If you want to feel rich, just count all of the things you have that money cannot buy "
Setelah mengatur kewangan dengan baik, setelah berusaha dan berdoa pada ALLAH agar dilapangkan rezeki...apakah masih tidak cukup gaji bulanan..?
Ayuh muhasabah harta benda yang dimiliki..Mungkin ada di sana sini yang kita berbelanja mengikut nafsu..
Berapa almari pakaian kita? Berapa banyak handbag kita? Berapa pasang kasut yang kita miliki? Jam tangan, handphone, alat make-up, perhiasan diri dan rumah... semua ini dibolehkan namun bersederhanalah.
Duduk jauh vs duduk sekali
Setelah duduk satu rumah, hari-hari bertemu muka... awal-awalnya kalian merasakan kebahagiaan hidup berdua. Saling memanjai, saling berkasih sayang, segala aktiviti terasa 'sweet' dan indah.
Dalam masa yang sama, berhati-hatilah dengan tipudaya syaitan. Syaitan telah bersumpah di hadapan ALLAH untuk memecahbelahkan kasih sayang dan persaudaraan. Rasul SAW juga mengungkap dalam hadisnya bahawa syaitan sentiasa bersama kita dalam setiap keadaan , dan mudah mempengaruhi bila kita lupakan ALLAH.
Dan syaitan yang paling hebat mendapat pengiktirafan di kalangan 'geng' mereka adalah, syaitan yang berjaya memisah-misahkan suami isteri..
"Dulu masa bercinta ok je? Dulu masa duduk jauh ok je? Kenapa sekarang macam banyak je yang tak kena.. Asyik nak bergaduh..." 

  Just my opinion la.. "sometimes when you love someone you will get tired of them, too many fights, misunderstanding, argument, forgiveness and sorry. And when the times comes you will realize that all of the sacrifices and tiredness will make your relationship STRONGER".  
Saat berjauhan, hati sering merindu. Ada rasa teruja dan bersemangat menanti pertemuan saban minggu atau saban bulan. Hati dan diri berusaha memberi yang terbaik pada pasangan.
Namun bila duduk satu rumah, semakin banyak perkara yang dihadapi bersama, pastinya suasana menjadi lain. Apatah lagi perasaan cinta selepas bernikah, sukar untuk terus segar seiring dengan masa.
Percayalah..semua pasangan akan berkonflik untuk fasa membangunkan keserasian dan kefahaman.
Jadi harus positif, bersedia untuk belajar dan berubah. Kebahagiaan dalam pernikahan tidak subur dengan sendirinya, perlu konsisten berbuat baik, perlu bermujahadah untuk berakhlak baik, perlu ikhlas... mencintai dan melayani suami dan isteri kerana benar-benar inginkan redha tuhan.
Jika tidak ikhlas mencintai manusia kerana ALLAH , hati terasa sakit mencintai manusia. Tanpa ALLAH di hati, hati tak mampu memaafkan.
Ujian bakal menerpa silih berganti. Ujian kewangan, ujian mertua dan ipar duai, ujian hubungan seksual, ujian kerjaya, ujian komunikasi dan lain-lain lagi bentuk ujian kecil dan besar...
Malah betapa banyaknya pasangan yang rasa 'sesak dada' menghadapi pelbagai-bagai perbezaan yang seakan menghapuskan cinta yang pernah mekar di dalam dada. Perbezaan psikologi lelaki dan perempuan, cara bertindak, dan cara berperasaan..jika tidak berusaha difahami, isteri semakin bosan dengan gelagat suami, suami semakin bosan juga dengan kerenah isteri..
Juga cara berpenampilan, cara makan dan minum, cara tidur, cara mengemas, cara menjaga kebersihan, cara bersosial, cara mendidik anak, cara bershopping... salah satunya atau kebanyakkan perkara ini jika tak ditangani dengan baik menjadikan hati-hati kita kecewa dengan pernikahan.
Malah jika semua bentuk-bentuk ujian ini tidak dihadapi dengan emosi dan pemikiran yang matang, bersedialah anda untuk bercerai selepas dua tiga tahun usia pernikahan..
Perkongsian ini bukan untuk menakutkan, tapi dari pengalaman isteri-isteri /jua suami-suami yang berkongsi permasalahan.
Ayuh belajar berkomunikasi dengan baik dalam hubungan pernikahan yang dijalin ALLAH ini. Ungkapkan terima kasih dan penghargaan atas perkara kecil dan besar yang dilakukan pasangan. Nyatakan ketidakpuasan hati jua teguran dengan hikmah dan bijak. Saling menasihati dengan kesabaran dan kasih sayang..
Oleh itu, andai diri bersedia untuk duduk dekat dan serumah dengan suami, bersedialah mental dan fizikal untuk melaksanakan kewajipan sebagai isteri, sebaiknya dan seikhlasnya.
Bagi yang bujang, ada yang sering merasa 'kecederaan hati' melihat kebahagiaan pasangan yang gambar bahagia terpapar di mana-mana blog atau forum maya, namun realitinya.. Di sebalik gambar-gambar dan wajah-wajah bahagia itu, ada pasangan suami isteri itu yang lebih 'tercedera' lagi hati mereka dengan sikap pasangan dan situasi rumahtangga yang diuji.
Isteri Sebagai Pencorak Rumahtangga
 jatuh bangun sesebuah rumahtangga banyak ditentukan oleh peranan isteri dan ibu. Kejayaan dan kegagalan seorang suami juga ada pengaruh besar dari isteri. Maka atas sebab itulah, saya memberi pandangan bahawa yang terbaik adalah isteri menjadi isteri dan ibu sepenuh masa. Tanpa perlu bekerja pada mana-mana majikan lain.
Cukuplah ALLAH dan suami menjadi majikan. Isteri dan ibu fokus pada membina keluarga yang menjadi tempat berteduh yang nyaman dan harmoni buat suami dan anak-anak. [Dalam masa yang sama, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kita bersetuju bilamana isteri terpaksa bekerja.]
Suami akan tenang bekerja, dan kuat menghadapi tanggungjawab lain di luar rumah dengan adanya isteri di rumah yang juga tenang dan kuat. Tenang lagi menenangkan. Isteri yang berilmu dan beriman. Isteri yang hatinya luas dengan kasih sayang, sabar dan bijak menghadapi suami yang stress dengan kerjaya dan ujian lain. Isteri yang cekap menguruskan kerja-kerja rumahtangga dan berhemah menguruskan belanjawan rumahtangga.
Namun bila bekerja, isteri seakan telah habis emosinya di tempat kerja, dengan bebanan kerja yang meragut senyuman dan ketenangan hati seorang isteri dan ibu. Pulang ke rumah, suami dan anak-anak tidak punya wajah teduh seorang isteri dan ibu, kerana ibu juga pulang bekerja dengan rasa kepenatan mengejar dateline dan seribu satu tugasan di tempat kerja.
Pada wanita yang terpaksa bekerja, moga ALLAH membantu meringankan beban kalian menghadapi tanggungjawab mencari rezeki..moga ada jalan keluar untuk masalah ekonomi yang tak kunjung sudah..
"Bosannya duduk rumah..."
Bosan akan kadang-kadang menimpa, bukan sekadar pada isteri yang duduk di rumah, mereka yang di tempat kerja juga kadang-kadang merasa bosan dan malas dengan rutin kerja seharian..
Ya, harus saya akui kadang-kadang hadir rasa bosan tinggal di rumah bersama anak dan melakukan kerja-kerja rumah, namun itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Maka saya mencari aktiviti-aktiviti pelbagai yang boleh dilakukan di dalam dan luar rumah, selagi dalam batas syariat ALLAH, agar kita dapat menjaga semangat dan keikhlasan dalam berkhidmat untuk keluarga..
Malah dengan adanya dunia tanpa sempadaan di alam maya, maka pelbagai bisnes dan aktiviti yang boleh mendatangkan keuntungan di lakukan secara online. Belajarlah ilmu ini dari yang telah berjaya melakukan.
Jangan sekadar menghabiskan jam-jam yang bayak depan internet, hanya sembang kosong, bergosip ..namun jadikan kemudahan internet sebagai ruang untuk menambah pendapatan, menambah ilmu agama dan dunia, untuk mempertingkat kualiti diri sebagai manusia melalui laman-laman web yang membina.

Penghilang bosan yang utama adalah mengingatkan diri kita hakikat kehidupan. Kita dalam perjalanan pulang bertemu tuhan..kalau bosan, tidak boleh berlama-lama. Kalau sedih, usah larut panjang berjela. Kalau marah, tahanlah semampunya, maafkanlah semua..Mintalah maaf dari orang yang kita lukai, mohonlah ampun pada ALLAH..
Kuatkan hati, bangun semula..!
Bila telah memilih berhenti kerja kerana mengikut suami, jangan menyesali keputusan yang dibuat.
Berbaloikah pengorbanan kita meninggalkan kerjaya yang stabil, hanya untuk melalui ujian rumahtangga yang sebegini..?

Berbaloi insyaALLAH.. Kalian memilih berhenti kerja, kerana cinta dan niat murni memberi yang terbaik untuk suami dan keluarga, maka ALLAh akan menjaga kalian. ALLAH adalah sebaik-baik pemelihara diri kita, dan pemelihara cinta kita.
Yakinlah. Berusahalah menjadi hamba yang soleh. Berimanlah pada ketentuan tuhan.
Moga pilihan kita hari ini akan memberi makna dan nilai yang besar pada saatnya waktu bertemu tuhan